Başvuru Koşul ve Esasları

Paylaş
Yazdır
 • Foruma Türkiye’de örgün eğitim yapan dört yıllık üniversitelerin lisans programlarında okuyan öğrenciler başvuruda bulunabilir. 
   
 • Öğrenciler, üç ila yedi kişilik takımlar halinde başvuruda bulunabilir. Takım üyeleri için, aynı üniversitede yukarıda belirtilen bölümlerin birinde öğrenim görüyor olma şartı aranmaktadır. Bir öğrenci aynı anda farklı takımlarda başvuru yapamaz. 
   
 • Bireysel başvurular geçersiz sayılacaktır.
   
 • Foruma yönelik iletişim, takım temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilecek olup takım içi iletişimin sağlanmasından takımlar sorumlu olacaktır.
   
 • Başvuru formuna her bir takım üyesinin öğrenci belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. 
   
 • Takımlar, üniversitelerinde görev yapan bir öğretim görevlisinden Foruma katılacaklarına dair alacakları imzalı dilekçeyi başvuru formuna yükleyeceklerdir. 
   
 • Başvuru formunun ilgili bölüme takım temsilcisi tarafından yüklenen ve takımın bu etkinliğe katılma isteğindeki temel motivasyonlarını belirten yazı Bankamız tarafından göz önünde bulundurulacak ancak takımlar başvuru önceliğine göre etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.
 • Gelecek yıllarda düzenlenecek Gençlik Forumu başvuru kabul ve esasları bu sayfadan ilan edilecektir.